NIEUWS BLOG

01 nov 2018
papierloos monitor 2018

Papierloos werken monitor 2018: managers zouden het goede voorbeeld moeten geven

Eens in de twee jaar voert Viadesk een onderzoek uit naar papierloos werken bij bedrijven in Nederland, België en Duitsland. Medewerkers op alle niveaus in organisaties krijgen vragen over wat zij van werken zonder papier vinden en in hoeverre ze dit al in de praktijk brengen.

Vorm in Uitvoering verzorgde de verwerking van het onderzoek in een overzichtelijk rapport met duidelijke grafieken en tabellen en een infographic met de meest in het oog springende uitkomsten voor plaatsing op o.a. Frankwatching.

Managers en hun voorbeeldfunctie

Uit de ‘Papierloos Werken Monitor 2018’ blijkt dat vooral managers het verkeerde voorbeeld geven door meer te printen dan hun medewerkers. Toch worden er goede stappen gezet op weg naar het papierloze kantoor.

Papierloos realistisch?

Is een papierloos kantoor op korte termijn realistisch? Vinden wij werken zonder papier handig? En hangt een voorkeur voor papier samen met een voorkeur voor thuiswerken of juist niet? Deze en meer vragen werden voorgelegd aan de 450 respondenten van het onderzoek. De resultaten van het onderzoek laten zich niet eenvoudig samenvatten. Enerzijds wordt er meer geprint, anderzijds zien werknemers het papierloze kantoor nog altijd als de werkplek van de toekomst.

Benieuwd naar het gehele onderzoek en de uitkomsten?

Lees dan hier het artikel op Frankwatching of download hier het gehele rapport.

admin